Do-it: Hostmanship Dialoog

Je hebt twee oren en één mond, dus kan je wiskundig tweemaal zoveel luisteren dan praten. En dan heb je nog intonatie en lichaamshouding die het praten ondersteunt.

Iemand kan je om hulp of een dienst vragen maar door dialoog kan jij er achter komen of het gevraagde echt is wat die persoon nodig heeft. Een leidinggevende contacteerde me ooit met de vraag of ik een opleiding timemanagement aan zijn medewerkers kon geven.  Ja, dat had ik kunnen doen. Volop gaan, samen met die collega’s en klaar.

Iets in mij porde me aan om in dialoog te gaan, het plaatje klopte niet. Ik begon door te vragen. En verder te vragen op de details die de leidinggevende mij vertelde. Bleek dat het team zich verschanste achter de operationele taken die altijd stipt en ruim binnen de tijd afgewerkt waren. Maar grotere opdrachten bleven liggen.  Noch de leidinggevende, noch de medewerkers wisten raad hoe dit aan te pakken zonder dat de operationaliteit in het gedrang kwam.

Uiteindelijk heb ik elementen van timemanagement aangereikt en ook de basis van projectmatig werken.  En als oefening werkten we met de inventaris van hun workload en heb ik alleen maar gefaciliteerd hoe een planning te maken zodat alle taken konden uitgevoerd worden.

Enige tijd later kreeg ik een dankmail dat niet alleen het werk, maar ook de sfeer er sterk op vooruitgegaan was.  En ik ben vandaag nog steeds blij dat ik in dialoog gegaan ben.

>