Privacy

Privacyverklaring VAMIKS gcv

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en gaan zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens. Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met ons privacy- en cookie-beleid.

VAMIKS - Laatste update: 23/01/2019

Over ons
De website www.vamiks.be wordt beheerd door Mik Suetens. Ik ben de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (hierna: Wbp).
Mijn gegevens zijn:
Mik Annick Suetens
Haldertstraat 149
3390 Houwaart (Belgium)
Ondernemingsnummer : BE 0717 931 642

Verwerking en gebruiksdoel van persoonsgegevens
VAMIKS gcv hecht veel belang aan de bescherming van jouw privacy en persoonsgegevens.
De gegevens die je via de website invoert, zullen uitsluitend gebruikt of aangewend worden in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, het beroepsgeheim en de andere geldende wettelijke voorschriften in kwestie.
VAMIKS gcv kan jouw persoonsgegevens gebruiken om je te voorzien van informatieve nieuwsberichten over de dienstverlening, tarieven en andere informatie die dienstig is voor de bijstand die het als onderneming levert. De gegevens van gebruikers van deze website worden in geen geval overgemaakt aan derden, noch voor informatieve doeleinden, noch voor reclamedoeleinden. Je gegevens worden nimmer aan derden verkocht.
Wij kunnen uw persoonsgegevens bekend maken:
  • Wanneer een bepaalde wetgeving of een juridische procedure ons daartoe verplicht,
  • In het kader van een onderzoek naar vermoedelijke of actuele frauduleuze en illegale activiteiten.
  • VAMIKS gcv heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang tot de persoonsgegevens van de gebruiker en het ongeoorloofd gebruik ervan te vermijden.
Welke gegevens verzamelen wij?
Wanneer jij je online het contactformulier invult, een offerte aanvraagt of andere aanvragen doet voor een van mijn diensten, zal aan gevraagd worden om gegevens in te vullen. Wij verwerken alleen de gegevens die je zelf verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

- Voor- en achternaam;
- E-mailadres;
- (Persoonlijke) website;
- Telefoonnummer of skypeadres;
- Bedrijfsnaam;
- Straat en huisnummer;
- Woonplaats;
- BTW nummer
Inzagerecht en correctie van gegevens
Iedere gebruiker van de website wiens gegevens werden verwerkt, heeft steeds het recht om zijn of haar persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. De gebruiker van de website kan daartoe contact opnemen met VAMIKS gcv via mik@vamiks.be. VAMIKS gcv verbindt zich ertoe om aan een dergelijk verzoek het gepaste gevolg te geven binnen de vijf werkdagen na ontvangst ervan. Iedere communicatie daaromtrent wordt vertrouwelijk behandeld.
Cookies
Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat waar je onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.

Het is mogelijk dat bij het bezoek van een gebruiker aan de website www.vamiks.be er enkele gegevens worden ingezameld voor statistische doeleinden. Deze gegevens zijn onder andere: het IP-adres van de gebruiker, evenals de vermoedelijke locatie van waaruit de webapplicatie werd bezocht, samen met het tijdstip van het bezoek en informatie over welke webpagina’s precies werden bezocht. Wanneer jij als gebruiker de website www.vamiks.be bezoekt, verklaar je je daarmee akkoord.

Voor meer informatie over hoe de webapplicatie omgaat met cookies, kan je de Cookieverklaring via mik@vamiks.be vragen.  

Google Analytics
Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kun je hier vinden.

Uitschakelen en verwijderen
Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.
Via de website Your Online Choices kun je meer uitleg vinden over hoe je cookies uit kunt schakelen.

Links
Op de website zal je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten www.vamiks.be, waar deze Wbp niet geldt. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Advertentiecookies
Met jouw toestemming gebruiken wij, om advertenties beschikbaar te stellen, cookies van Facebook (Facebook Custom Audience, Facebook Impressions, Facebook Connect en Facebook Pixel). Deze cookies zorgen ervoor dat voor jou relevantere advertenties worden weergegeven.
Meer informatie over de cookies van Facebook vind je hier.

Bewaartermijn
Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.
Wanneer jij je uitschrijft voor mails, wordt je in het systeem onmiddellijk op niet actief gezet.
Je gegevens worden echter niet volledige verwijderd omdat ActiveCampaign wil verhinderen dat je gegevens terug zouden ingegeven worden. Als je wil dat alles verwijderd wordt, stuur dan een mail naar ….
De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor VAMIKS verdere wettelijke verplichtingen zijn om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.
Zijn uw gegevens veilig bij ons?
Wij hebben de nodige fysieke, technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens doeltreffend te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik en onthullingen.

Contact opnemen
Indien je verdere vragen hebt over deze privacy verklaring, je rechten wenst uit te oefenen, of de door jou verstrekte gegevens of instellingen wenst te wijzigen, contacteer: mik@vamiks.be
>